thomas redl
 /  Zum Ende des 20. Jhdts  /  THOMAS REDL 1992–2004 Installationen / Malerei  /  Aktuelle Arbeiten 2006 - 2011  / 

Thomas Redl 1992-2004, Installationen/Malerei, Ritter Verlag, 2005
Thomas Redl 1992-2004, Installationen/Malerei, Ritter Verlag, 2005